Humanistyka / Antropologia kultury

Specjalności: antropologia kultury (kulturoznawstwo, cultural studies), antropologia literatury, humanistyka (humanities), feminizm, feministyczna krytyka literacka, gender, wicca, antropozoologia/antrozoologia.

Przekłady naukowe i popularnonaukowe

 • 2015: Tłumaczenie popularnonaukowe (antropologia kultury): książka o religii wicca: Deborah Blake, Litha. Rytuały, przepisy i zaklęcia na przesilenie letnie (Litha. Rituals, Recipes & Lore for the Litha), tłum. Anna Alochno-Janas, Illuminatio, Białystok 2015. ISBN: 978-83-64645-84-6.
 • 2015: Tłumaczenie popularnonaukowe (antropologia kultury): książka o religii wicca: Melanie Marquis, Beltane. Rytuały, przepisy i zaklęcia na święto kwiatów (Beltane. Rituals, Receipes & Lore for the May Day), tłum. Anna Alochno-Janas, Illuminatio, Białystok 2015. ISBN: 978-83-64645-82-2.
 • 2014-2015: Tłumaczenie popularnonaukowe (antropologia kultury): książka o religii wicca: Kerri Connor, Ostara. Rytuały, przepisy i zaklęcia na równonoc wiosenną (Ostara. Rituals, Recipes & Lore for the Spring Equinox), tłum. Anna Alochno-Janas, Illuminatio, Białystok 2015. ISBN: 978-83-64645-80-8.
 • 2015: Tłumaczenie naukowe (literaturoznawstwo): artykuł na temat literatury Holocaustu: dr Sophia Wood, Holocaust Fiction (zlecenie od osoby prywatnej).
 • 2014: Tłumaczenie naukowe (historia sztuki): artykuł: Martin Kemp, Leonardo da Vinci – Portret Bianki Sforzy, Wydawnictwo Tadeusz Serocki.

Własne publikacje naukowe
(artykuły w monografiach pokonferencyjnych):

 • 2016: Esej Humanistyka – Don Kichot naszych czasów. Rola i znaczenie humanistyki w kształtowaniu elity społecznej w monografii pokonferencyjnej Edukacja elit XXI wieku. Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. N. Starik, T. Węglarz, M. Wojdyła-Bednarczyk, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s.53-59. ISBN: 978-83-65096-37-1.
 • 2015: Szkic Niewinność pierwszych grzechów. Inicjacja małej dziewczynki w opowiadaniach Ingi Iwasiów i Krystyny Kofty w monografii pokonferencyjnej: Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, “Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 101-112. ISBN: 978-83-940476-1-0. Książka dostępna do czytania bezpłatnie na platformie ISSUU.com – publikacje czasopisma “Inter”.
 • 2015: Szkic Dusza książki. E-book i jego rola w rozwoju cyfrowej humanistyki, edukacji i literatury w monografii pokonferencyjnej: W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki, tom 1: Upowszechnianie wiedzy w warunkach gospodarki elektronicznej, red. B. M. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2014, s. 114-120. ISBN: 978-83-61247-61-6. Książka (e-book w formacie PDF) do pobrania bezpłatnie na platformie: E-Publikacje Nauki Polskiej.
 • 2013: Szkic Estetyczna transgresja. Akt w świetle teorii feministycznych w monografii: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Monografia z cyklu: Edukacja XXI wieku – tom 2, red. N. Majchrzak, N. Starik, A. Zduniak, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 267-271. ISBN: 978-83-61304-54-8. Książkę można zakupić w formacie PDF na platformie: E-Publikacje Nauki Polskiej.
 • 2012: Szkic W poszukiwaniu istoty blogowości. Problemy genologiczne w monografii pokonferencyjnej: Web 2.0. Szanse i zagrożenia, red. J. Farysej, N. Dębowska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2012, str. 75-84. ISBN: 978-83-61304-48-7. Książkę można zakupić w formacie PDF na platformie: E-Publikacje Nauki Polskiej.
 • 2009: Szkic Eros i tanatos w fotografii. Między pożądaniem a śmiercią w monografii pokonferencyjnej: Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe, red. I. Gielata, T. Bielak, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2009, str. 23-31. ISBN: 978-83-61378-91-4.

 

Kwalifikacje
(studia, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych)

 • 2010-2012: Studia II stopnia (magisterium): Kulturoznawstwo, spec. kultura literacka, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • 2007-2010: Studia I stopnia (licencjat): Kulturoznawstwo, spec. komunikacja audiowizualna, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
 • 2015 (25 września): Referat Humanistyka – Don Kichot naszych czasów. Rola i znaczenie humanistyki w kształtowaniu elity społecznej zaprezentowany na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja elit XXI wieku. Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Gliwicach.
 • 2015 (1-30 września): Referat Przeciętnej Polki portret przyziemny w “Kieszonkowym atlasie kobiet” Sylwii Chutnik zaprezentowany na Ogólnopolskiej Internetowej Konferencji Naukowej “Parodia i ironia w literaturze polskiej po 1989 roku” zorganizowanej przez czasopismo “Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” wydawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 2014 (24-26 września): Referat Dusza książki. E-book i jego rola w rozwoju cyfrowej humanistyki, edukacji i literatury zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.  http://www.ebook-wse.pl/konferencja,29.html
 • 2014 (13 czerwca): Referat Młode panny w stanie logofilii, czyli kobiece poradniki pisania w świetle krytyki feministycznej zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Twórcze Pisanie. Tradycja, wyzwania, ograniczenia i perspektywy” zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Literacko-Artystyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w wykładach mistrzowskich: dr Joanny Bator, prof. Jacka Dąbały i Piotra Sommera.
 • 2014 (25-26 kwietnia): Udział w Seminarium Naukowym „Nowa Humanistyka: perspektywy, oczekiwania” (2 pkt. ECTS) w Lublinie pod egidą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie. Na podstawie szkicu: Humanistyka – Don Kichot naszych czasów. Udział w wykładach i seminariach mistrzowskich (prof. R. Nycz, prof. R. Koziołek), dyskusjach panelowych (prof. D. Czaja, prof. J. Pomorski, prof. P. Śliwiński) oraz warsztatach (ścieżki finansowania nauki, poetyka wniosku grantowego).  http://teatrnn.pl/humanistyka/page/6 http://teatrnn.pl/humanistyka/page/7
 • 2014 (20-21 marca): Referat Niewinność pierwszych grzechów. Inicjacja małej dziewczynki w opowiadaniach Ingi Iwasiów i Krystyny Kofty zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie” w Toruniu pod egidą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • 2012 (28-29 czerwca): Referat pt. W poszukiwaniu istoty blogowości. Problemy genologiczne przedstawiony na Międzynarodowej Internetowej Konferencji Naukowej „Web 2.0 – szanse i zagrożenia”  pod egidą Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.  http://www.web2expo.eu/speakers.html http://www.web2expo.eu/prezentacje.html
 • 2011 (16-18 września): Referat Voyeuryzm zdetronizowany i androgyniczność. Próba definicji i typologii wideoklipów feministycznych w kulturze popularnej wygłoszony podczas Sympozjum Naukowego pt. „Gender – społeczno-kulturowa tożsamość płciowa czy pusty slogan?”, które zostało zorganizowane przez Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 • 2008 (22-23 października): Referat Eros i Tanatos w fotografii. Między pożądaniem a śmiercią wygłoszony na konferencji naukowej Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy i Akademii Techniczno-Humanistycznej „Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe”  w Bielsku-Białej.

Doświadczenie zawodowe
(dydaktyka akademicka)

 • 2013-2017: Filozofia – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach i Jaworznie.
 • 2013-2017: Etyka – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach i Jaworznie.
Przewiń do góry
 • Facebook
 • GoldenLine
 • LinkedIn
 • Nasza Klasa
 • Blip
 • Twitter
 • YouTube