Biblioterapia

Biblioterapia – jedna z metod arteterapii (terapii przez sztukę).

W wąskim rozumieniu obejmuje:

 • biblioterapię receptywną (obcowanie z dziełem literackim w celach terapeutycznych);
 • terapię przez pisanie (np. poezjoterapia, bajkoterapia, terapia narracyjna).

W szerokim rozumieniu (którego jestem zwolenniczką) biblioterapia łączy się w jeden holistyczny proces terapeutyczny z wszelkimi innymi rodzajami arteterapii, czyli terapii przez sztukę. Należą do nich m.in.: terapia przez sztuki plastyczne, muzykoterapia, choreoterapia, praca z ciałem, drama i teatroterapia, filmoterapia, fototerapia i inne.

 

 Moje kwalifikacje

 • 2019 (14 maja): Sesja naukowa pt. Sztuka tworzenia,  XVII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji 2019 r.
 • 2018 (27 września): Konferencja naukowa “Wielopłaszczyznowa rola baśni”: „Modyfikacje współczesnej baśni”, dr Marta Nadolna-Tłuczykont (Uniwersytet Śląski); „Terapeutyczna, edukacyjna i wychowawcza rola baśni w międzypokoleniowej transmisji wartości”, dr Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie.
 • 2018 (17 września): Szkolenie “Jak napisać i rozpoznać bestseller?”, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, prowadzenie: Mikołaj Marcela.
 • 2017-2018: 3-semestralne studia podyplomowe: Arteterapia (kierunek rekomendowany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich “Kajros”), Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
 • 2018: 6-tygodniowy kurs MOOC w j. angielskim: „Healing With The Arts”, Mary Rockwood Lane, Michael Samuels, University of Florida.
 • 2018: (19 lutego) Szkolenie “Papierowe upominki. Działania twórcze wspierające rozwój manualny i kreatywność dziecka”, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
 • 2018: (15 lutego) Szkolenie “Malowanie na wodzie – sztuka Ebru”, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
 • 2017: (16 listopada) Webinarium biblioterapeutyczne “Metafory literackie w procesie (auto)modelowania i rozwoju młodego czytelnika”, prowadzenie: dr Wanda Matras-Mastalerz.
 • 2017 (23 września): Seminarium z pogranicza biblioterapii, psychologii i antropologii kultury „Archetypowe wzorce w baśniach wg Marie-Louise von Franz” (7 h) prowadzone przez Małgorzatę Kalinowską, Instytut Studiów Kulturowych Raven w Czeladzi.
 • 2013-2017: Pedagogika czasu wolnego – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach.
 • 2013-2017: Samoświadomość – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach.
 • 2016: (14 listopada) Webinarium biblioterapeutyczne “Czytanie pomaga. Literatura jako narzędzie tereapeutyczne”, prowadzenie: dr Wanda Matras-Mastalerz.
 • 2016: (27 czerwca) Webinarium biblioterapeutyczne “Literacka noosfera, czyli o opiekuńczej funkcji opowieści”, prowadzenie:  prof. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
 • Facebook
 • GoldenLine
 • LinkedIn
 • Nasza Klasa
 • Blip
 • Twitter
 • YouTube