Dydaktyka

Wygłaszam referat na temat e-booków na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

Zapraszam do współpracy: uczelnie wyższe, akademickie biura karier, powiatowe urzędy pracy, biblioteki, instytucje kultury itp.

Jako wykładowczyni akademicka, kulturoznawczyni o spec. literackiej oraz audiowizualnej, dyplomowana tłumaczka literatury,  arteterapeutka oraz lektorka j. polskiego jako obcego
oferuję Państwu:

wykłady, zajęcia akademickie, szkolenia lub warsztaty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz rozwoju osobistego i podstaw obsługi komputera:

 • język polski dla cudzoziemców (Polish native speaker, Polish for foreigners);
 • wiedza o kulturze (historia, teoria, antropologia kultury);
 • wiedza o literaturze (antropologia literatury, teoria literatury, metodologia badań literackich – w tym feministyczna krytyka literacka);
 • kultura języka (specyfika tekstów pisanych i mówionych, kultura korespondencji, retoryka, stereotypy);
 • wprowadzenie do kultury popularnej (w tym: literatura, reklama, wideoklipy, e-booki, Internet);
 • krytyka literacka;
 • przekład literacki (z j. angielskiego);
 • etyka zawodowa;
 • etyka życia codziennego;
 • wprowadzenie do filozofii;
 • problematyka dotycząca poszukiwania pracy (skuteczne CV i list motywacyjny, rola i rodzaje portfolio, kultura korespondencji);
 • rozwój osobisty (motywacja, organizacja czasu, skuteczne osiąganie celów);
 • techniki skutecznego uczenia się i zapamiętywania;
 • obsługa komputera / technologia informacyjna np. dla seniorów (MS Word, Power Point, Internet, poczta, e-booki, media społecznościowe, WordPress itp.).

Standardowa stawka za 1 h lekcyjną (45 min.) – 50 zł netto

 

 Zobacz moje CV naukowe
(dydaktyka akademicka, publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach naukowych i seminariach, szkolenia i warsztaty dydaktyczne, naukowe i zawodowe, wykształcenie).

Doświadczenie zawodowe w zakresie dydaktyki

Jako wykładowczyni akademicka (2013-2017) prowadziłam zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach oraz w Jaworznie z następujących przedmiotów:

 • kultura języka z retoryką;
 • etyka zawodowa;
 • filozofia;
 • samoświadomość – projektowanie kariery zawodowej;
 • pedagogika czasu wolnego z metodyką;
 • public relations.

Dotychczas (rok akademicki 2016/2017) miałam już pod opieką kilkadziesiąt grup studentów (ok. 775 osób) i wypracowałam 446 godzin dydaktycznych. Od stycznia 2016 r. jako Polish native speaker prowadzę indywidualne lekcje j. polskiego dla cudzoziemców. Oprócz tego od 2000 r. udzielam korepetycji (w sumie 15 osób w różnym wieku) z j. angielskiego, j. polskiego oraz informatyki.

 

CV naukowe

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą ze mną w zakresie dydaktyki akademickiej, wykładów czy szkoleń – zapraszam do zapoznania się z moim CV naukowym. Jestem absolwentką kulturoznawstwa – spec. audiowizualna (licencjat) i kultura literacka (magisterium, Uniwersytet Śląski). Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu: przekładu literackiego z j. angielskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2013), arteterapii (w tym biblioterapii) (Wyższa Szkoła Humanitas, 2018),  nauczania języka …

Warsztaty językowe

Warsztaty z zakresu kultury języka i poprawności językowej dla tłumaczy i pisarzy. Przykładowe tematy warsztatów: kultura języka (specyfika tekstów pisanych i mówionych, kultura korespondencji, retoryka, stereotypy w języku, etyka języka); wprowadzenie do kultury popularnej (w tym: literatura, reklama, wideoklipy, e-booki, Internet); przekład literacki z j. angielskiego (techniki, etyka przekładu); przekład tekstów specjalistycznych i naukowych.   …

 • Facebook
 • GoldenLine
 • LinkedIn
 • Nasza Klasa
 • Blip
 • Twitter
 • YouTube