Kwalifikacje

Portfolio:

https://www.arsverbi.pl/portfolio-korekt/

Kursy i szkolenia

 • 2020: (14-29 listopada) Kurs korekty wydawniczej, prowadzenie: Anna Kołat, Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.
 • 2020: (10-11 października) Kurs Redagowanie tekstów tłumaczonych. Okiem redaktora/Okiem tłumacza, prowadzenie: Anna Kędziorek, Jakub Jedliński, Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.
 • 2020: Akademia Korekty Tekstu II Ewy Popielarz.
 • 2020: Szkolenia dla korektorów Ewy Popielarz:
  1. Dobre i złe decyzje wydawnicze.
  2. Funkcje Worda, o których nie masz pojęcia.
  3. Tabulatory i punktory w Wordzie.
  4. 10 błędów składu ebooków.
  5. 10 błędów interpunkcyjnych.
 • 2020 (8 lutego): Szkolenie językowe (7 h) „Feminatywy, zapożyczenia, język młodzieżowy”, prowadzenie: mgr Mateusz Adamczyk, organizator: Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury – Oddział Południowy w Krakowie. Zagadnienia: płeć w języku (formy żeńskie, poszukiwanie form neutralnych rodzajowo), zapożyczenia (kwestie poprawnościowe dotyczące zapożyczeń różnego rodzaju, zagadnienia socjolingwistyczne), język młodzieży (tendencje, nowe słowa i ich etymologia).
 • 2019 (14 września): Szkolenie redaktorskie dla tłumaczy (podstawy współpracy tłumacza z redaktorem, kolejne etapy procesu wydawniczego, wybrane zagadnienia dotyczące edycji tekstu i poprawności językowej, praca merytoryczna w pracy nad przekładem, redakcja naukowa/weryfikacja, słowniki,
  przykłady problemów językowych w tekstach tłumaczonych i praca z krótkimi fragmentami przekładów), prowadzenie: red. Ewa Polańska, organizator: Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury – Oddział Południowy w Krakowie.
 • 2017 (4-5 kwietnia): I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu: wykłady z zakresu nowoczesnych technologii i akademickich baz danych (Academica, katalogi nowej generacji, IBUK Libra, Legalis, OMNIS, projektowanie e-booka, promocja filmem), promocji i dystrybucji e-booków (dr K. Krzan), PR-u w wydawnictwie (dr K. Dudek), PLR i opłat reprograficznych oraz czasopism naukowych (wytyczne DOAJ, dr A. Matysek: Open Journal System).
 • 2014 (8 maja): Konferencja naukowa „Nowoczesne technologie w edytorstwie” oraz udział w warsztatach dr Anny Matysek “Publikowanie czasopism elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania open source” oraz dr Magdaleny Piekary “Wydajemy książkę. Proces wydawniczy – czy wiesz, jak wygląda?”, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe (dydaktyka j. polskiego)

 • 2013-2017: Kultura języka z retoryką – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach i Jaworznie.

Studia

Polonistyka w pigułce 🙂

2018-2020: 3- semestralne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

_________________

Więcej informacji w zakładce O mnie  oraz  CV naukowe.

Zobacz także: portfolio przekładów literackich oraz nauczanie j. polskiego jako obcego.

Przewiń do góry
 • Facebook
 • GoldenLine
 • LinkedIn
 • Nasza Klasa
 • Blip
 • Twitter
 • YouTube