Filozofia i narzędzia pracy

Z natury jestem perfekcjonistką: dbam o nieustanny rozwój intelektualny i poszerzanie swoich kwalifikacji, jak również o to, aby w mojej codziennej pracy z tekstem mieć dostęp do aktualnej wiedzy w każdej z dziedzin, którą się zajmuję.

Przywiązuję wielką wagę do szczegółów i niuansów w tekście, ponieważ mogą one wiele zmienić. Słowa mają wielką moc, a wie o tym każdy, kto podchodzi do nich z sercem i pasją.

W XXI wieku można korzystać z wielu źródeł, trzeba tylko pamiętać, aby robić to w sposób umiejętny, a przede wszystkim etyczny i nienaruszający cudzych praw autorskich. Gdyby każdy z nas w swojej pracy kierował się etyką zawodową, to wówczas ludzki świat byłby szczęśliwszy i dużo bardziej przyjazny. Dlaczego? Ponieważ praca przestałaby być odhumanizowaną wymianą usług. Przestańmy więc patrzeć na siebie tylko jak na klientów, pracodawców i pracowników. Zacznijmy dostrzegać w sobie nawzajem istoty ludzkie, które mają swoje uczucia i które potrzebują innych ludzi oraz ich pomocy.

W swojej pracy korzystam zarówno z własnego, bogatego księgozbioru (ponad 3500 książek – sic!), jak i z licznych programów komputerowych oraz oczywiście z Internetu. Wszystkie te źródła doskonale się uzupełniają, ponieważ nigdzie nie można znaleźć absolutnie wszystkich potrzebnych informacji. Z tego samego powodu wykształciłam w sobie nawyk korzystania z kilku słowników (a nie tylko z jednego) za każdym razem, kiedy mam wątpliwości np. co do znaczenia danego słowa.

W pracy korektora korzystam m.in. z następujących narzędzi:

 • Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, PWN, Warszawa 2017;
 • Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, red. J. Podracki, Bertelsmann Media, Warszawa 2001;
 • W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 2000;
 • S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002 (2 tomy);
 • Słowniki PWN. Portal (słownik języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny i poprawnej polszczyzny), PWN, Warszawa 2004 (program komputerowy na CD, wersja 2.0);
 • A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Świat Książki, Warszawa 1998;
 • A. Dąbrówka, E. Geller, Słownik antonimów, MCR, Warszawa 1995;
 • M. Bańko, Słownik wyrazów kłopotliwych, Świat Książki, Warszawa 2006;
 • J. Podracki, A. Gałązka, Gdzie postawić przecinek. Poradnik ze słownikiem, PWN, Warszawa 2010;
 • E. Polański, M. Szopa, E. Dereń, Poradnik interpunkcyjny, Videograf Edukacja, Chorzów 2010.

 

W pracy tłumacza korzystam m.in. z następujących narzędzi:

 • Nowy słownik angielsko-polski, polsko-angielski, PWN i Oxford University, Warszawa 2012 (książka + CD);
 • Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Techland, 2006, wersja 1.0.1 (program komputerowy);
 • Translatica – naukowo-techniczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Super Memo World, wersja 1.0.1 (program komputerowy);
 • R. Macpherson, English for Writers and Translators, PWN, Warszawa 2012;
 • G. Jarvie, Przewodnik po interpunkcji angielskiej, Wyd. Philip Wilson, Warszawa, absque nota;
 • P. Borkowski, Angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów, Wyd. UAM, Poznań 1991;
 • Wazzup? Słownik slangu i potocznej angielszczyzny, Lingea, Kraków 2010;
 • Cz. Pająk, Słownik przysłów i powiedzeń angielsko-polski, polsko-angielski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007;
 • P. Mikulak, Słownik terminów komputerowych angielsko-polski, Benkowski, Białystok, absque nota;
 • słowniki internetowe, m.in.: Webster.com, Glosbe, Diki.pl, Translatica.pl, Linguee.pl;
 • program FineCount;
 • programy CAT: MemoQ, MemSource.

 

W pracy dziennikarskiej korzystam z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę oraz z różnych dostępnych mi źródeł w zależności od tematyki tekstów (np. kulinaria, zoologia, społeczeństwo, kwiaty, marketing, obyczaje i kultura itp.)

Przewiń do góry
 • Facebook
 • GoldenLine
 • LinkedIn
 • Nasza Klasa
 • Blip
 • Twitter
 • YouTube