Powrót do Biblioterapia

Oferta usług

Oferta usług

Biblioterapia – jedna z metod arteterapeutycznych (terapii przez sztukę).

W wąskim rozumieniu obejmuje:

  • biblioterapię receptywną (obcowanie z dziełem literackim w celach terapeutycznych);
  • terapię przez pisanie (np. poezjoterapia, bajkoterapia, terapia narracyjna).

W szerokim rozumieniu (którego jestem zwolenniczką) biblioterapia łączy się w jeden holistyczny proces terapeutyczny z wszelkimi innymi rodzajami terapii przez sztukę. Należą do nich m.in.: terapia przez sztuki plastyczne, muzykoterapia, choreoterapia, praca z ciałem, drama i teatroterapia, filmoterapia, fototerapia i inne.

Oferta warsztatów skierowana jest przede wszystkim do osób dorosłych (m.in. kobiet, seniorów):

  • terapia indywidualna,
  • terapia grupowa,
  • doradztwo w doborze lektur i autoarteterapii,
  • edukacja w zakresie biblio-  i arteterapii.