Powrót do Tłumaczenia

Cennik tłumaczeń – 2020 r.

Jako dyplomowana tłumaczka literacka (studia podyplomowe z przekładu literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim) specjalizuję się w tłumaczeniu książek anglojęzycznych na j. polski dla wydawnictw i instytucji.
Jestem członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i preferuję umowę modelową STL.

UWAGA! Nie wykonuję tłumaczeń prawniczych, finansowych ani uwierzytelnionych – nie jestem tłumaczem przysięgłym.

Tłumaczenia pisemne na j.polski
(Polish Native Speaker)

Zobacz: Portfolio

Zobacz: Specjalizacje tłumaczeniowe

Bonus do każdego zamówienia:
bezpłatna reklama/recenzja książki w
mediach społecznościowych oraz na moich stronach!

 

Cennik 2020

Do dokładnej wyceny potrzebuję faktycznej (a nie przybliżonej) liczby znaków ze spacjami.

 

Tłumaczenia pisemne
z j. obcego
na j. polski*

Netto Brutto
Tryb normalny** Tryb ekspresowy***  

Umowa wydawnicza z rachunkiem

 

Faktura VAT****

Strona A4 (1800 zzs) Arkusz wydawniczy (40 tys. zzs) Strona A4 (1800 zzs) Arkusz wydawniczy (40 tys. zzs)
Tłumaczenie zwykłe*
Angielski > polski 27 zł netto 594 zł netto 30 zł netto *** + 18% podatku dochodowego + 23% VAT
27 zł netto 594 zł netto 30 zł netto jw. jw.
Hiszpański > polski 30 zł netto 660 zł netto 35 zł netto jw. jw.

Przekład literacki*

Angielski > polski 30 zł netto 660 zł netto 35 zł netto jw. jw.
30 zł netto 660 zł netto 35 zł netto jw. jw.
Hiszpański > polski 35 zł netto 770 zł netto 40 zł netto jw. jw.

 Tłumaczenie popularnonaukowe / naukowe / poradnikowe*
Zob. specjalizacje

Angielski > polski 35 zł netto 770 zł netto 40 zł netto jw. jw.

 Tłumaczenie specjalistyczne: budownictwo, architektura*

Angielski > polski 50 zł netto 55 zł netto jw. jw.

Do dokładnej wyceny potrzebuję faktycznej (a nie przybliżonej) liczby znaków ze spacjami.

Tłumaczenia z polskiego na angielski – przyjmuję tylko wybrane zlecenia na tłumaczenia zwykłe (teksty użytkowe z wyjątkiem prawniczych i finansowych) – cena od 32 zł netto / 1800 zzs.

*Opis usługi: tłumaczenia pisemne z j. obcego na j. polski:

  • Tłumaczenie zwykłe: obejmuje artykuły prasowe lub internetowe oraz teksty użytkowe typu: umowy, CV, blogi, foldery reklamowe, strony firmowe, dokumenty itp.
    Uwaga! Nie wykonuję tłumaczeń uwierzytelnionych („przysięgłych”), prawniczych ani finansowych.
  • Tłumaczenie literackie: obejmuje współczesne teksty literackie: beletrystykę, literaturę popularną, opowiadania, literaturę dziecięcą, esej, literaturę faktu, literaturę dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki, biografia, autobiografia, epistolografia) i inne. Teksty starsze (historyczne) oraz teksty poetyckie wycenia się indywidualnie.
  • Tłumaczenie popularnonaukowe  / naukowe  / poradnikowe: z uwagi na wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie  zawodowe oraz zainteresowania przyjmuję zlecenia przede wszystkim z następujących dyscyplin: zobacz moje specjalizacje.
  • Tłumaczenie specjalistyczne: budownictwo, architektura.

**Tryb normalny: czas realizacji usługi – od 48 h i więcej w zależności od liczby stron.

*** Tryb ekspresowy: czas realizacji usługi – w tygodniu w ciągu 24 h / w weekendy na następny dzień roboczy
(maks. do 10 stron [strona = 1800 zzs]).

Dostępne metody płatności: przelew bankowy na konto nr:
(mBank) 22 1140 2004 0000 3502 4460 9860 (umowa wydawnicza).
Aktualnie nie ma możliwości zapłaty kartą kredytową, w systemach PayU czy PayPal.

****Faktury VAT wystawia firma:

„MY IP” Kamil Janas
NIP: 644-246-45-44
Regon: 278180044
41-208 Sosnowiec

 Informacja na temat praw autorskich
do tekstu tłumaczenia

Dla wydawców

Jestem członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Preferuję 5-letnią umowę licencyjną oraz inne warunki zawarte w umowie modelowej STL. Widoczność nazwiska tłumacza (na stronie tytułowej, w stopce wydawniczej oraz w materiałach promocyjnych) wynika z autorskich praw osobistych tłumacza i nie podlega negocjacjom.
Niezależnie od licencji (lub zbycia praw majątkowych) przy autorze tłumaczenia dożywotnio pozostają niezbywalne autorskie prawa osobiste, czyli po prostu autorstwo utworu (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim), dlatego w przypadku tłumaczeń opublikowanych w j. polskim tekstów książek/artykułów zleceniodawca jest zobowiązany umieścić moje nazwisko na stronie tytułowej (lub na okładce książki) oraz w stopce wydawniczej. Art.16 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyznacza prawa przysługujące twórcy utworu, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu; 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Niepodpisanie tekstu nazwiskiem jest naruszeniem praw autorskich tłumacza.

Dla osób prywatnych

Udzielenie określonej licencji lub zbycie autorskich praw majątkowych następuje tylko w przypadku stosownego zapisu w umowie wydawniczej (za zgodą obu stron).
Jeśli umowy wydawniczej nie podpisano (lub brak jest stosownego zapisu w umowie) pełne prawa do rozpowszechniania i rozporządzania tłumaczeniem (jako autorskim dziełem) należą do tłumacza (copyright) zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Osobom prywatnym (które nie są wydawcami) przetłumaczone teksty książek/artykułów (opublikowanych w oryginale w j. obcym) wysyłam w formacie zabezpieczonego pliku PDF, aby zapobiec naruszeniu moich praw autorskich do tekstu tłumaczenia. Teksty w takiej formie można normalnie przeczytać i/lub wydrukować w darmowym programie Adobe Reader. 

 

Masz pytania? Zajrzyj do działu FAQ.