↑ Powrót do Tłumaczenia

Specjalizacje

Moje główne specjalizacje tłumaczeniowe

i zarazem ścieżki zawodowe opisane w oparciu o:

 • zdobyte wykształcenie i poszerzanie kwalifikacji;
 • doświadczenie zawodowe (tłumaczenia, dydaktyka akademicka, copywriting);
 • własną twórczość: literacką, naukową i publicystyczną:

 

 

Psychologia i arteterapia

(psychoterapia, biblioterapia, terapia przez pisanie, terapia sztuką, terapia zajęciowa, choreoterapia, felinoterapia, neuronauka, neuropsychologia)

 

 • 2017-2018: (w trakcie) Roczne studia podyplomowe: Arteterapia, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
 • 2018: (w trakcie) 6-tygodniowy kurs w j. angielskim: „Healing With The Arts”, Mary Rockwood Lane, Miachael Samuels, University of Florida.
 • 2017-2018: Tłumaczenie naukowe (psychologia/psychoterapia): Eric L. Granholm, John R. McQuaid, Jason L. Holden, Cognitive-Behavioral Social Skills Training for Schizophrenia: A Practical Treatment Guide, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
 • 2013-2017: Pedagogika czasu wolnego – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach.
 • 2013-2017: Samoświadomość – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach.

 

Felinologia

(psychologia / behawiorystyka kotów, dietetyka kotów, zoopsychologia, zoodietetyka, felinoterapia, animal studies, antrozoologia / antropozoologia, weterynaria)

 • 2017-2018: (w trakcie) 6-miesięczny Kurs „THINK CAT” – Wiedza o zachowaniu się kotów, COAPE Polska.
 • 2018: (27 stycznia) Szkolenie „Zdrowe żywienie kotów domowych”, tech. wet. M. Biegańska-Hendryk (Kocibehawioryzm.pl), N. Szczepanik (Szkoła Kota): podstawy anatomii i fizjologii kota, dieta zbilansowana, woda i składniki odżywcze, zdrowe karmy mokre, BARF, Whole Prey, Franken Prey, czytanie etykiet i analiza składu karm gotowych, dieta kotów chorych.
 • 2017: 5-tygodniowy kurs w j. angielskim: „The Truth About Cats and Dogs”, Uniwersytet w Edynburgu.
 • 2017-2018: 6-tygodniowy kurs w j. angielskim: „EDIVET: Do You Have What It Takes To Be a Veterinarian?”, Uniwersytet w Edynburgu.
 • 2017: (13 grudnia) Wykład „Rola psa i kota w rodzinie”, mgr Agnieszka Potocka (dogoterapia.net), Uniwersytet SWPS w Katowicach. Tematyka: antro(po)zoologia i podejście etyczne do relacji człowieka ze zwierzęciem.
 • 2015-2016: Artykuły na bloga dla hodowcy kotów rasy Devon rex: sweetdevon.pl.
 • 2011-2012: Artykuły o zwierzętach domowych dla sklepu zoologicznego AlleZoo.com.pl.

 

Antropologia kultury

(kulturoznawstwo, cultural studies, wiedza o kulturze, antropologia literatury, creative writing, antropozoologia / antrozoologia, feminizm, gender, wicca)

 • 2010-2012: Studia II stopnia (magisterium): Kulturoznawstwo, spec. kultura literacka, Uniwersytet Śląski. w Katowicach.
 • 2007-2010: Studia I stopnia (licencjat): Kulturoznawstwo, spec. komunikacja audiowizualna, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
 • 2014: Tłumaczenie naukowe (historia sztuki): artykuł: Martin Kemp, Leonardo da VinciPortret Bianki Sforzy, Wydawnictwo Tadeusz Serocki.
 • 2015: Tłumaczenie naukowe (literaturoznawstwo): artykuł na temat literatury Holocaustu: dr Sophia Wood, Holocaust Fiction (zlecenie od osoby prywatnej).
 • 2013-2017: Filozofia – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach i Jaworznie.
 • 2013-2017: Etyka – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach i Jaworznie.

 

Literatura piękna

(beletrystyka, proza, powieść, opowiadania, nowele, eseje, proza poetycka, creative writing)

 

 • 2012-2013: Roczne studia podyplomowe dla tłumaczy literatury z j. angielskiego, Katedra UNESCO, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Przekład dyplomowy: fragment Dziennika zimowego Paula Austera.
 • 2015: Tłumaczenie literackie (powieść dla dzieci i młodzieży): Peter Gunning, Stanley (zlecenie od osoby prywatnej).
 • 2013-2017: Kultura języka z retoryką – prowadzenie zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach i Jaworznie.
 • Twórczość własna: poezja, opowiadania, eseje, szkice literackie. Strona autorska: www.annais.pl
 • 2004-2006: pomysłodawczyni i redaktorka naczelna e-miesięcznika kulturalnego „Black & White – Subiektywny magazyn literacki” (ISSN: 1734-7343): odpowiedzialność za całokształt pisma począwszy od szaty graficznej i loga, przez formułę i tematykę pisma, pisanie wierszy, opowiadań, recenzji i felietonów, wydawanie e-booków, redagowanie każdego numeru, a skończywszy na promocji, rozsyłaniu newslettera i prowadzeniu forum.
 • 2013-2017: Studia III stopnia (doktoranckie), literaturoznawstwo, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Facebook
 • GoldenLine
 • LinkedIn
 • Nasza Klasa
 • Blip
 • Twitter
 • YouTube