Redakcja

Portfolio: redakcja i korekta językowa – Polish native speaker

 

Ważniejsze publikacje i wybrane teksty, które redagowałam:

 • 2019: Raport finansowy dla CSRinfo.
 • 2019: Tomik poezji.
 • 2019:  Artkuły na temat zabytków architektonicznych w Lublinie dla InterOrbiPlus.
 • 2019: Sprawozdanie finansowe firmy dla CSRinfo.org.
 • 2018: Książka z pogranicza feminizmu i historii Śląska (herstoria): Alina Bednarz, Magdalen Goik, Katarzyna Tobór-Osadnik, Patriotki ze Śląska. Posłanki na Sejm Śląski w okresie międzywojennym, Stowarzyszenie ON/OFF, Tychy 2018. ISBN 978-83-942352-2-2.
 • 2018: Książka z zakresu terapii naturalnej (medycyna niekonwencjonalna).
 • 2018: Artykuł naukowy na temat sztuki współczesnej (zlecenie od osoby prywatnej).
 • 2018: Informator o mieście Ostrołęka dla portalu www.moja-ostroleka.pl.
 • 2018: Tekst przetłumaczonej książki dla Stowarzyszenia Anonimowych Jedzenioholików.
 • 2018: Praca naukowa z pogranicza antropologii kultury / antropologii filozoficznej / somaterapii / nauk o kulturze fizycznej.
 • 2018: Instrukcja obsługi wiertarki.
 • 2018: Tekst o tematyce bankowość i finanse – weryfikacja tłumaczenia.
 • 2017-2018: Artykuły z zakresu medycyny naturalnej (naturoterapii) – zlecenie dla osoby prywatnej.
 • 2017: Artykuły o tematyce biznesowej do magazynu dla 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.
 • 2017: Teksty o tematyce medycznej dla MCA Agencja Reklamowa.
 • 2017: Oferta ubezpieczeniowa dla firmy Allianz.
 • 2016-2017: Artykuły naukowe do czasopisma “Problemy Kryminalistyki” 2016-2017 (numery: 1-4) dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
 • 2016: Artykuły naukowe z dziedziny muzykologii.
 • 2016: Artykuł naukowy z zakresu medycyny.
 • 2016: Monografia naukowa: System wsparcia dla osób starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski,  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016.
 • 2016: Praca naukowa (doktorska) z zakresu zarządzania.
 • 2016: Katalog odmian dla hodowców zbóż i innych roślin.
 • 2016: Teksty informacyjne na temat szkolnictwa wyższego dla zespołu badawczego Danae Sp. z o.o.
 • 2016: Przewodnik biznesowy: Katalog warszawskich obiektów konferencyjnych i eventowych 2016.
 • 2016: Tłumaczenie literackie (korekta tłumaczenia z j. angielskiego): opowiadanie Angeli Carter Zaloty Pana Lwa (podwykonawstwo dla firmy eCorrector.com).
 • 2015: Publikacja promująca projekt i wystawę “7 miliardów innych”.
 • 2015-2016: Prasa lokalna: kolejne numery gazety Dąbrowy Górniczej – “Dębowy Puls Miasta”: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.
 • 2014: Wspólna strategia rozwoju przestrzennego państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii – polska wersja dokumentu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa 2014.
 • Monografia naukowa (korekta tekstów w j. angielskim): Culture – Memory – Identities. Memory of the World Program and diversified perception of the past. Papers of the 4th International Conference of the UNESCO “Memory of the World” Programme – Warsaw, Poland 18–21 May 2011, red. W. Fałkowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2013. ISBN: 978-83-62421-85-5.
 • Monografia naukowa: Od naukowej inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie. Praktyczna aplikacja wiedzy Asystentów Innowacji, red. M. Szewczuk-Stępień, M. Adamska, Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2013. ISBN: 978-83-63023-03-4.
 • Powieść: Marek Wróbel, Apartament 23, E-bookowo, Będzin 2013. ISBN: e-book: 978-83-7859-123-8; druk: 978-83-7859-124-5.
 • Antologia literacka: Gorąca antologia. Proza, poezja, felieton, opr. A. Alochno-Janas, K. Krzan, E-bookowo, Będzin 2012. ISBN: książka: 978-83-7859-093-4; e-book: 978-83-7859-092-7.
 • Monografia naukowa: Identyfikacja szans, barier i ograniczeń współpracy gospodarczej polskich i czeskich przedsiębiorstw, red. Ł. Dymek, M. Szewczuk-Stępień, Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2012. ISBN: 978-83-63023-00-3.
 • Monografia naukowa: Know-how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań, red. K. Malik, Ł. Dymek, Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2012. ISBN: 978-83-63023-01-0. (okładki, strony tytułowej i stopki wydawniczej do korekty nie oddano)
 • Monografia naukowa: Know-how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Rozwinięcie i synteza wyników, red. M. Adamska, M. Szewczuk-Stępień, Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2012. ISBN: 978-83-63023-02-7. (okładki, strony tytułowej i stopki wydawniczej do korekty nie oddano)
 • Teksty promocyjne dla agencji reklamowej MindFizzer z Kruszyna.
 • Praca doktorska z zakresu ekonomii (zlecenie z Oferii, 2012).
 • Teksty promocyjne dla firmy Promointens (zlecenia z Oferii, 2012).
 • Praca inżynierska z zakresu informatyki (zlecenie z Oferii, 2012).
 • Raport z branży nieruchomości dla firmy GGR Group – 2013 r.
 • Artykuł naukowy z dziedziny ekonomii – zlecenie od osoby prywatnej, 2014 r.

 

 

 

 

Cennik redakcji językowej – 2019 r.

Redakcja i korekta językowa tekstów w j. polskim (Polish Native Speaker) Zobacz Portfolio Cennik 2019 Netto Brutto Tryb normalny** Tryb ekspresowy*** Umowa o dzieło z rachunkiem Faktura VAT****   Strona A4 (1800 zzs) Arkusz wydawniczy (40 tys. zzs) Strona A4 (1800 zzs) Arkusz wydawniczy (40 tys. zzs) Redakcja i korekta językowa*(docx) 6,50 zł netto 143 …