Powrót do Dydaktyka

WSB

 

 Informacje i materiały dla studentów

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
WSS w Gliwicach oraz WNS w Jaworznie

UWAGA! Konsultacje (zaliczenia, wpisy do indeksów itd.) możliwe są tylko w dniach, kiedy prowadzę zajęcia (zgodnie z aktualnym grafikiem zajęć) lub w wyznaczonych terminach konsultacji (poniżej), o których na bieżąco będę Państwa informować na tej stronie. Nie zastaniecie mnie Państwo na Uczelni codziennie, dlatego proszę przestrzegać wyznaczonych terminów.

Kontakt: aaj@arsverbi.pl
Uwaga! Nie odpowiadam na e-maile nieuprzejme, czyli zaczynające się od “Witam” oraz na puste e-maile bez treści (tylko z załącznikiem). Zanim napiszesz, przeczytaj: Kultura korespondencji e-mailowej w pigułce.
PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ PRAC DROGĄ MAILOWĄ, tylko zostawiać je w dziekanacie.

Staram się odpowiadać na e-maile na bieżąco w ciągu 2-3 dni. Jeśli nie otrzymałaś/eś odpowiedzi, sprawdź, czy twój program pocztowy nie wrzucił e-maila do folderu Spam.

 

TERMINY KONSULTACJI W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

Wpis do indeksu uzyskają tylko osoby, które oddały (w wersji papierowej):

  • pracę zaliczeniową / referat lub zaliczyły kolokwium (pisemne lub ustna poprawa);
  • sprawozdanie z zajęć terenowych.

Prace zaliczeniowe można zostawiać w dziekanacie – proszę nie wysyłać ich drogą mailową!
Indeksy do wpisu można zostawiać w dziekanacie.
Do przepisania oceny potrzebny jest stary indeks do wglądu.

Po wpisy do indeksu nie trzeba przychodzić osobiście – wystarczy starosta grupy lub inna osoba.
Wyjątkiem są osoby, które zamiast pracy zaliczeniowej oddały mi plagiat – wszystkie te osoby muszą się ze mną spotkać osobiście.

Miejsce konsultacji: pokój nauczycielski, biblioteka.

WSS w Gliwicach:

  • Od semestru letniego będę dostępna tylko w Jaworznie

WNS w Jaworznie

  • sobota, 16 września, godz. 11:00.

 

Kultura języka z retoryką 2016/2017

Kwestie organizacyjne – zasady zaliczenia przedmiotu: sprawyorganizacyjne_2016

Zajęcia pierwsze – prezentacja: zajeciapierwsze_tropimybledy_2016

Zajęcia drugie – prezentacja: zajeciadrugie_swiatjezyka_2016

Kultura korespondencji e-mailowej: Kultura korespondencji e-mailowej w pigułce

Najczęściej popełniane błędy językowe: najczestszebledy_2016

Najczęstsze zjawiska językowe:  Najczęstsze zjawiska językowe

Schemat komunikacyjny R. Jakobsona:  schematjakobsona_2016

Zagadnienia do kolokwium i bibliografia: kultura-jezyka_zagadnieniadokolokwium2016

Opis projektu na zajęcia terenowe: kulturajezyka_teren_2016

Projekt z zajęć terenowych należy złożyć na ostatnich zajęciach jako podstawę do zaliczenia przedmiotu. 

Tekst do przeczytania na ocenę celującą (rozdział z książki):  Stanisław Barańczak – Czytelnik ubezwłasnowolniony

Filozofia (z elementami logiki) 2016/2017

Zaliczenie w sem. zimowym: sprawozdanie z zajęć terenowych + aktywność

Zaliczenie w sem. letnim:

Kwestie organizacyjne – zasady zaliczenia przedmiotu: sprawyorganizacyjne_2016

Kultura korespondencji e-mailowej: Kultura korespondencji e-mailowej w pigułce

Teksty na kolejne zajęcia:

Sokrates: sokrates_adamsikora_spotkaniazfilozofia

Platon, Państwo – fragment: platon_panstwo

Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki: platon_uczta_tlum_wladyslawwitwicki

Roger Pol Droit, 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności, tłum. E. Urscheler,  GWP, Gdańsk2004:
RogerPolDroit_101_zabaw_filozoficznych

Immanuel Kant – Imperatyw kategoryczny: ImmanuelKant_UzasadnienieMetafizykiMoralnosci_fragmenty

Immanuel Kant – Niebo gwiaździste nade mną…(fragment Krytyki praktycznego rozumu pochodzi z książki: Tadeusz Kroński, Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966) : ImmanuelKant_Niebo_gwiazdziste

Friedrich Nietzsche, Wiedza radosna – fragment: FriedrichNietzsche_WiedzaRadosna_fragmenty

Friedrich Nietzsche, Jutrzenka – fragment: FriedrichNietzsche_Jutrzenka_fragmenty

Friedrich Nietzsche, Poza dobrem i złem – fragment: FriedrichNietzsche_PozaDobremIzlem_fragmenty

Roman Ingarden, Książeczka o człowieku – rozdział Człowiek i czas: Ingarden_Czlowiek_i_czas

Martin Heidegger, Bycie i czas – dział II, rozdział I: Heidegger_Bycie i czas_DzialDrugi_RozdzialPierwszy

Opis projektu na zajęcia terenowe (semestr zimowy):
Projekt z zajęć terenowych należy złożyć na ostatnich zajęciach jako podstawę do zaliczenia przedmiotu. 

Opis projektu na zajęcia terenowe (semestr letni):

  • Psychologia:
  • Bezpieczeństwo narodowe:

Zadanie na ocenę celującą: filozofia_bibliografia_zadanienaszostke_2016

 

Etyka zawodowa

Zasady zaliczenia przedmiotu: kolokwium + sprawozdanie z zajęć terenowych

Zagadnienia do kolokwium:

Opis projektu na zajęcia terenowe:

Kultura korespondencji e-mailowej: Kultura korespondencji e-mailowej w pigułce

Tekst na ocenę celującą:

Samoświadomość – projektowanie kariery zawodowej

Zasady zaliczenia przedmiotu: praca pisemna + sprawozdanie z zajęć terenowych

Wskazówki dotyczące pracy pisemnej:

Opis projektu na zajęcia terenowe:

Kultura korespondencji e-mailowej: Kultura korespondencji e-mailowej w pigułce

Pedagogika czasu wolnego z metodyką 2016/2017

Kultura korespondencji e-mailowej: Kultura korespondencji e-mailowej w pigułce

Kwestie organizacyjne – zasady zaliczenia przedmiotu: sprawyorganizacyjne_2016

Zasady zaliczenia przedmiotu: referat + sprawozdanie z zajęć terenowych

Tematy referatów i bibliografia: pedagogika-czasu-wolnego_referaty_2016

Opis projektu na zajęcia terenowe: pedagogikaczasuwolnego_teren_2016

Projekt z zajęć terenowych należy złożyć na ostatnich zajęciach jako podstawę do zaliczenia przedmiotu. 

 

Public Relations 2016/2017

Kultura korespondencji e-mailowej: Kultura korespondencji e-mailowej w pigułce

Kwestie organizacyjne – zasady zaliczenia przedmiotu: sprawyorganizacyjne_2016

Zasady zaliczenia przedmiotu: referat (brak zajęć terenowych)

Tematy referatów i bibliografia:

Tekst do przeczytania na ocenę celującą: Stanisław Barańczak – Czytelnik ubezwłasnowolniony